CforCulture Kabbalah Trip 20181027

 

 

現代武士2016年08月14日

mystery20160814

日期:2016年08月14日
主持:鬼太座, James
嘉賓:
主題:解答觀眾疑問

下載:第一節 第二節    第三節

今集無特定主題,所以都係以解答觀眾問題為主,不過整集節目都好富爭論性,James喺第三節講到槍械管制問題時仲好激動添,而我都幫個網友問左女仔夜晚番工有咩方法可以保護自己,James提議左一個好有趣既方法!